Numer Konta Bankowego Abix Consultant sp. z o.o

Biuro Rachunkowe Abix Consultant Sp. z o.o
Mbank
73 1140 2017 0000 4102 1291 0085
ul. Rakowicka 10B/4
31-511 Kraków

Pakiet Asystent Administracyjny

                 
  ASYSTENT ADMINISTRACYJNY              
  1h 2h 5h 10h 15h 20h  
  46,00 88,00 210,00 390,00 570,00 730,00  
  Koszt Pakietu z Wirtualnym Biurem 91,00 133,00 255,00 435,00 615,00 775,00  
                 
  ▫ odbiór i obsługa połączeń telefonicznych skierowanych do Klienta
▫ odbiór korespondencji pocztowej
▫ prowadzenie raportów kasowych / bankowych
▫ przygotowywanie dokumentów do księgowości
▫ redagowanie pism, dokumentów
▫ przygotowywanie / zbieranie ofert
▫ monitorowanie terminów zakończenia umów, polis
▫ Internet research
▫ prowadzenie kalendarza spotkań
▫ dokonywanie rezerwacji (na życzenie Klienta)
▫ rejestracja samochodu
▫ wystawianie not korygujących
▫ wycena magazynu, remanentu

Asystent Administracyjny  (czytaj więcej o Pakiecie)

Asystent Administracyjny z Pakietem Wirtualnego Biura (czytaj więcej o Pakiecie)

                 

Pakiet Asystent Księgowy

                 
  ASYSTENT KSIĘGOWY              
  1h 2h 5h 10h 15h 20h  
  55,00 108,00 265,00 510,00 735,00 950,00  
  Koszt Pakietu z Wirtualnym Biurem 100,00 153,00 310,00 555,00 780,00 995,00  
                 
 

Realizacja usług odbywa się w ścisłej współpracy z Samodzielną Księgową. Do kontaktu z Klientem upoważniony jest Samodzielny Księgowy.
▫ obejmuje czynności w ramach Pakietu Asystent Administracyjny
▫ zmiana danych firmy w CEIDG (w Urzędzie Miasta)
▫ likwidacja / zawieszenie działalności w CEIDG (w Urzędzie Miasta)
▫ wystawianie faktur, korekt, not korygujących
▫ zestawienia księgowe dla właścicieli i członków zarządu
▫ rozliczenia "cichych wspólników"
▫ obliczanie marży na poszczególnych produktach, projektach, usługach
▫ obliczanie rentowności zlecenia
▫ przygotowywanie wniosków do Urzędu Pracy związanych z dofinansowaniem stanowiska pracy
▫ przygotowywanie wniosków do Urzędu Pracy związanych z organizacją stażu finansowanego przez Urząd Pracy
▫ sporządzanie wniosków / odbiór zaświadczeń o niezaleganiu w płatnościach w Urzędzie Skarbowym i ZUS
▫ Cash flow
▫ wystawianie wezwań do zapłaty / not odsetkowych
▫ sporządzanie wniosków do Urzędu Marszałkowskiego

Asystent Księgowy  (czytaj więcej o Pakiecie)

Asystent Księgowy z Pakietem Wirtualnego Biura (czytaj więcej o Pakiecie)

                 

Pakiet Asystent Prawny

                 
  ASYSTENT PRAWNY              
  1h 2h 5h 10h 15h 20h  
  63,00 122,00 295,00 560,00 795,00 1005,00  
  Koszt Pakietu z Wirtualnym Biurem 108,00 167,00 340,00 605,00 840,00 1050,00  
                 
  Realizacja usług odbywa się w ścisłej współpracy z Prawnikiem. Do kontaktu z Klientem upoważniony jest Prawnik.

▫ obejmuje czynności w ramach Pakietów Asystent Administracyjny i Asystent Księgowy
▫ aktualizacja danych firmy w rejestrach (CEIDG, KRS, Urząd Skarbowy, ZUS)
▫ zmiany w umowie spółki i ich zgłoszenie w KRS
▫ organizacja tłumaczeń, spotkań z notariuszem, tłumaczem przysięgłym
▫ złożenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdań zarządu z działalności spółki
▫ organizowanie zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządu i rad nadzorczych
▫ przygotowanie korespondencji i wniosków
▫ przygotowywanie uchwał i protokołów spółki
▫ gromadzenie danych, informacji niezbędnych dla prawnika, radcy prawnego, adwokata
▫ przygotowywanie dokumentacji do windykacji przedsądowej, sądowej
▫ bieżące konsultacje prawne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą

Asystent Prawny (czytaj więcej o Pakiecie)

Asystent Prawny z Pakietem Wirtualnego Biura (czytaj więcej o Pakiecie)

                 

Jednorazowe zlecenia

Pakiet

Cena za 1 h

ASYSTENT ADMINISTRACYJNY

70,00 PLN

ASYSTENT KSIĘGOWY

100,00 PLN

ASYSTENT PRAWNY

140,00 PLN

Pakiet

Cena za 1 h

ASYSTENT ADMINISTRACYJNY

70,00 PLN

ASYSTENT KSIĘGOWY

100,00 PLN

ASYSTENT PRAWNY

140,00 PLN

 

 

 

 

 

 

Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Abix Consultant sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz opisywanych na niniejszej stronie usług.

* podane ceny są cenami netto

 

Page 1 of 2