Zakres Pakietów Wirtualnego Sekretariatu

 

         
  PAKIET / ZAKRES ASYSTENT ADMINISTRACYJNY ASYSTENT KSIĘGOWY ASYSTENT PRAWNY  
  Odbieranie telefonów  
  Korespondencja pocztowa  
  Prowadzenie raportów kasowych/bankowych  
  Przygotowanie dokumentów do księgowości  
  Redagowanie tekstów pism  
  Przygotowanie/zbieranie ofert  
  Monitorowanie terminów zakończenia umów, polis  
  Internet research  
  Kalendarz spotkań  
  Rezerwacje (na życzenie)  
  Rejestracja samochodu (na życzenie)  
  Wystawianie not korygujących  
  Wycena magazynu, remanentu  
  Zmiana danych firmy w CEIDG (Urzędzie Miasta)    
  Likwidacja/zawieszenie działalności w CEIDG (Urzędzie Miasta)    
  Wystawienie faktur, korekt faktur    
  Zestawienia księgowe dla właścicieli i członków zarządu    
  Rozliczenia „cichych” wspólników    
  Obliczanie marży na poszczególnych produktach, projektach, usługach    
  Obliczanie rentowności zlecenia    
  Przygotowanie wniosków do Urzędu Pracy związanych z dofinansowaniem stanowiska pracy    
  Przygotowanie wniosków do Urzędu pracy związanych z organizacją stażu finansow. przez UP    
  Wystawianie wezwań do zapłaty/naliczanie odsetek    
  Wypełnianie/odbiór zaświadczeń o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego i ZUS    
  audyt akt osobowych (pakiet od 5h)    
  audyt ewidencji czasu pracy, dokumentacji pracowniczej (pakiet od 5h)    
  Cash flow (pakiet od 5h)    
  audyt dokumentacji ksiegowej (pakiet od 5h)    
  Aktualizacja danych spółki w rejestrach (CEIDG, KRS, Urzędy Skarbowe, ZUS)      
  Sporządzanie zmian w umowie spółki i ich rejestracja w KRS      
  Organizacja tłumaczeń, umawianie spotkań z notariuszami, tłumaczami przysięgłymi      
  Złożenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności spółki w KRS      
  Organizowanie zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządów i rad nadzorczych      
  Przygotowywanie korespondencji i wniosków      
  Przygotowywanie uchwał i protokołów spółki      
  Zbieranie danych, potrzebnych informacji dla prawnika, radcy prawnego, adwokata      
  Przygotowanie dokumentacji do windykacji sądowej lub przedsądowej      
  Porady prawne związane z działalnością firmy (pakiet od 5h)      
  Porady prawnika dotyczące zmiany struktury firmy, zmiany formy prawnej      
           

 

Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Abix Consultant sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz opisywanych na niniejszej stronie usług.

* podane ceny są cenami netto

Page 2 of 2