Asystent Księgowy

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z zakresem obowiązków Wirtualnej Sekretarki
w poszczególnych Pakietach.

Asystent Księgowy

Poza czynnościami oferowanymi przez Pakiet Asystent Administracyjny, Twój Asystent Księgowy wyręczy Cię w skomplikowanych sprawach związanych z aktualizacją danych firmy w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może także, na Twoje życzenie, zawiesić lub zlikwidować prowadzoną przez Ciebie działalność.

Twoja firma się rozwija, ale nie masz środków na zatrudnienie kolejnego pracownika? Asystent Księgowy sporządzi dla Ciebie wniosek do Urzędu Pracy, byś mógł ubiegać się o dofinanoswanie nowego stanowiska pracy, a także przyjąć osobę na staż współfinansowany przez Urząd Pracy.

Twój Asystent Księgowy wypełni każdy wniosek do Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdy będziesz potrzebował zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu podatków lub składek.

Asystent Księgowy zajmie się także Twoimi finansami, a dokładnie monitorowaniem płatności Kontrahentów. W tym celu szybko i sprawnie wystosuje odpowiednie wezwania do zapłaty, które skłonią Twoich dłużników do uregulowania należności. Dodatkowo Asystent może naliczyć odsetki do nieopłaconych należności, ktorych termin już upłynął.

Asystent Księgowy wystawi faktury dla Twoich Kontrahentów, wystawi korekty oraz noty korygujące, przygotuje zestawienia księgowe, a także rozliczy Twoich "cichych" wspólników.

Chciałbyś zainwestować w nowy projekt, produkt, usługę, ale nie masz pewności czy będzie to korzystne dla Twojej firmy? Asystent obliczy rentowność zlecenia, poda marżę. Dzięki niemu będziesz wiedział czy warto podjąć się realizacji nowych pomysłów.

Usługi oferowane w Pakiecie Asystent Księgowy realizowane są w ścisłym porozumieniu z Samodzielnym Księgowym. Jest on upoważniony do kontaktu z Tobą w sprawach związanych z realizowanymi czynnościami.