Asystent Prawny

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z zakresem obowiązków Wirtualnej Sekretarki
w poszczególnych Pakietach.

Asystent Prawny

W Pakiecie Asystent Prawny, poza usługami oferowanymi przez Pakiety Asystent Administracyjny oraz Asystent Księgowy, Twój osobisty Asystent zaktualizuje dane Twojej firmy we wszelkich rejestrach i instytucjach (CEIDG, KRS, Urząd Skarbowy, ZUS), przygotuje także dokumenty do dokonania zmian w umowie spółki i zgłosi zmiany w KRS.

Asystent przygotuje dla Ciebie uchwały i protokoły z posiedzeń spółki, zgromadzi informacje niezbędne dla prawnika, radcy prawnego i adwokata.

Asystent Prawny zajmuje się również zadaniami związanymi z prowadzeniem sekretariatu korporacyjnego, w tym organizowaniem zgromadzeń Wspólników i Akcjonariuszy, walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządów oraz rad nadzorczych. Dodatkowo Asystent składa roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdania zarządu z działalności spółki.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, Asystent zorganizuje spotkanie z notariuszem, tłumaczem przysięgłym oraz przygotuje dla Ciebie niezbędne tłumaczenia.

Gdy Twoi dłużnicy wciąż nie są przekonani o konieczności uregulowania należności, Asystent Prawny poprowadzi dla Ciebie procedurę windykacyjną sporządzając dokumentację przedsądową oraz sądową, wyśle wezwania do zapłaty oraz przymie potwierdzenia nadania.

W ramach Pakietu zapewniamy także bieżące konsultacje z prawnikiem, który udzieli porad związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Usługi oferowane w Pakiecie Asystent Prawny realizowane są w ścisłym porozumieniu z Prawnikiem specjalizującym się w prawie podatkowym, prawie działalności gospodarczej, prawie spółek. Jest on upoważniony do kontaktu z Tobą w sprawach związanych z realizowanymi czynnościami.