Pakiet Asystent Księgowy

                 
  ASYSTENT KSIĘGOWY              
  1h 2h 5h 10h 15h 20h  
  55,00 108,00 265,00 510,00 735,00 950,00  
  Koszt Pakietu z Wirtualnym Biurem 100,00 153,00 310,00 555,00 780,00 995,00  
                 
 

Realizacja usług odbywa się w ścisłej współpracy z Samodzielną Księgową. Do kontaktu z Klientem upoważniony jest Samodzielny Księgowy.
▫ obejmuje czynności w ramach Pakietu Asystent Administracyjny
▫ zmiana danych firmy w CEIDG (w Urzędzie Miasta)
▫ likwidacja / zawieszenie działalności w CEIDG (w Urzędzie Miasta)
▫ wystawianie faktur, korekt, not korygujących
▫ zestawienia księgowe dla właścicieli i członków zarządu
▫ rozliczenia "cichych wspólników"
▫ obliczanie marży na poszczególnych produktach, projektach, usługach
▫ obliczanie rentowności zlecenia
▫ przygotowywanie wniosków do Urzędu Pracy związanych z dofinansowaniem stanowiska pracy
▫ przygotowywanie wniosków do Urzędu Pracy związanych z organizacją stażu finansowanego przez Urząd Pracy
▫ sporządzanie wniosków / odbiór zaświadczeń o niezaleganiu w płatnościach w Urzędzie Skarbowym i ZUS
▫ Cash flow
▫ wystawianie wezwań do zapłaty / not odsetkowych
▫ sporządzanie wniosków do Urzędu Marszałkowskiego

Asystent Księgowy  (czytaj więcej o Pakiecie)

Asystent Księgowy z Pakietem Wirtualnego Biura (czytaj więcej o Pakiecie)