Pakiet Asystent Prawny

                 
  ASYSTENT PRAWNY              
  1h 2h 5h 10h 15h 20h  
  63,00 122,00 295,00 560,00 795,00 1005,00  
  Koszt Pakietu z Wirtualnym Biurem 108,00 167,00 340,00 605,00 840,00 1050,00  
                 
  Realizacja usług odbywa się w ścisłej współpracy z Prawnikiem. Do kontaktu z Klientem upoważniony jest Prawnik.

▫ obejmuje czynności w ramach Pakietów Asystent Administracyjny i Asystent Księgowy
▫ aktualizacja danych firmy w rejestrach (CEIDG, KRS, Urząd Skarbowy, ZUS)
▫ zmiany w umowie spółki i ich zgłoszenie w KRS
▫ organizacja tłumaczeń, spotkań z notariuszem, tłumaczem przysięgłym
▫ złożenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdań zarządu z działalności spółki
▫ organizowanie zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządu i rad nadzorczych
▫ przygotowanie korespondencji i wniosków
▫ przygotowywanie uchwał i protokołów spółki
▫ gromadzenie danych, informacji niezbędnych dla prawnika, radcy prawnego, adwokata
▫ przygotowywanie dokumentacji do windykacji przedsądowej, sądowej
▫ bieżące konsultacje prawne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą

Asystent Prawny (czytaj więcej o Pakiecie)

Asystent Prawny z Pakietem Wirtualnego Biura (czytaj więcej o Pakiecie)